Darbo pažymėjimų išdavimas ir registravimas žurnale

Leidimo kodas:: PAS28364

Jūs turėsite kiekvienam savo darbuotojui išduoti darbo pažymėjimą (tipinė forma yra numatyta Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos apraše) ir registruoti juos numatytos formos Darbo pažymėjimų registravimo žurnale, kurį galite pasirengti pats pagal formą, kurią rasite nuėję į detaliąją informaciją.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite kiekvienam savo darbuotojui išduoti darbo pažymėjimą (tipinė forma yra numatyta Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos apraše) ir registruoti juos numatytos formos Darbo pažymėjimų registravimo žurnale.
Terminai
0
Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi Jūs turite įteikti darbuotojui jo darbo pažymėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu