CMR važtaraštis

Leidimo kodas:: PAS30738

CMR važtaraštis reglamentuoja visų rūšių prekių gabenimą sunkvežimiais. CMR yra skirtas vien tik kroviniams, vežamiems kelių transportu. Jis naudojamas tais atvejais, kai krovinio pakrovimo vieta ir krovinio pristatymo vieta yra dviejose skirtingose valstybėse. Be to, bent viena šių valstybių turi būti CMR konvencijos narė. CMR yra reikalingas tiek vežant tarp ES valstybių narių, tiek į trečiąją šalį. Kai savo transporto priemonėmis (nesamdytu transportu) kartu su kroviniu yra vežama sąskaita faktūra, kuri patvirtina, kad yra gabenamas sau priklausantis krovinys - atskirai važtaraščio išrašyti nėra būtina.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu