Pažymos apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30332

1. Prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis (toliau - Prekiautojas) teikia disponuojamus augalinius produktus ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) teritorinio padalinio specialistui, kad jis atliktų atitikties prekybos standartams patikrą. 2. Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistas atlieka dokumentinį, tapatumo ir atitikties prekybos standartams patikras. 3. Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistas, nenustatęs tapatumo pažeidimų ar neatitiktį prekybos standartams, parengia ir Prekiautojui išduoda Pažymą apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prekiautojas turi pateikti disponuojamus augalinius produktus ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistui, kad jis atliktų atitikties prekybos standartams patikrą.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai
6.9 (EUR)
Už importuojamo krovinio dokumentų patikrinimą

6.9 (EUR)
Už importuojamų augalinių produktų tapatumo patikrinimą, kai krovinys atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar konteinerio dydžio.

14.0 (EUR)
Už importuojamų augalinių produktų tapatumo patikrinimą, kai krovinys atitinkamai didesnis nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar konteineris.

17.0 (EUR)
Už vaisių ar daržovių krovinio iki 25000 kilogramų atitikties prekybos standartams patikrinimą. Už kiekvieną papildomą 1000 kg. dar po 0,7 EUR.

52.0 (EUR)
Už bulvių stiebagumbių siuntą iki 25000 kilogramų atitikties prekybos standartams patikrinimą. Už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų dar po 52,00 EUR.

17.0 (EUR)
Už prieskonių ir lapinių daržovių lapų krovinio iki 100 kilogramų atitikties prekybos standartams patikrinimą. Už kiekvieną papildomą 10 kilogramų dar po 1,70 EUR, bet ne daugiau, kaip 140 EUR.

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
LT427230000000120025 UAB Medicinos bankas
Reikalingi dokumentai
1. Dokumentai, patvirtinantys vaisių ir daržovių, teikiamų atitikčiai prekybos standartams įvertinti, nuosavybę. 2. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai įvertinus krovinio atitiktį prekybos standartams).
Prašymo forma
Dokumentai, patvirtinantys vaisių ir daržovių, teikiamų atitikčiai prekybos standartams įvertinti, nuosavybę.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Arūnas Dereškevičius, Fitosanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas
arunas.dereskevicius@vatzum.lt, +37052753121

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu