Pažyma apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį

Leidimo kodas:: PAS30332

1. Prekiautojas šviežiais vaisiais ir daržovėmis (toliau - Prekiautojas) teikia disponuojamus augalinius produktus ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) teritorinio padalinio specialistui, kad jis atliktų atitikties prekybos standartams patikrą. 2. Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistas atlieka dokumentinį, tapatumo ir atitikties prekybos standartams patikras. 3. Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistas, nenustatęs tapatumo pažeidimų ar neatitiktį prekybos standartams, parengia ir Prekiautojui išduoda Pažymą apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prekiautojas turi pateikti disponuojamus augalinius produktus ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus Augalininkystės tarnybos teritorinio padalinio specialistui, kad jis atliktų atitikties prekybos standartams patikrą.
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydis kinta atsižvelgiant į produkcijos pobūdį ir kiekį. 1. Už importuojamo krovinio dokumentų patikrinimą 6,95 Eur (24 Lt). 2. Už importuojamų augalinių produktų tapatumo patikrinimą: už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar konteinerio dydžio 6,95 Eur (24 Lt); už krovinį atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar konteineris 13,90 Eur (48 Lt). 3. Už atitikties prekybos standartams patikrinimą: vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves): už krovinį iki 25000 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt); už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,58 Eur (2 Lt); bulvių stiebagumbių: už siuntą iki 25000 kilogramų 52,42 Eur (181 Lt); už kiekvienus papildomus 25000 kg 52,42 Eur (181 Lt); augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų: už krovinį iki 100 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt); už kiekvieną papildomą 10 kg. 1,74 Eur (6 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt).

Reikalingi dokumentai
Dokumentai, patvirtinantys vaisių ir daržovių, teikiamų atitikčiai prekybos standartams įvertinti, nuosavybę. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai įvertinus krovinio atitiktį prekybos standartams).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu