Biologiškai skaidžių atliekų tręšimui žemės ūkyje planų derinimas, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui planų derinimas

Leidimo kodas:: PAS30522

Biologiškai skaidžių atliekų gamintojas, planuojantis tręšti BSA daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo parengti ir su atitinkamu Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento struktūriniu padaliniu suderinti tręšimo planą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pildomas laisvos formos prašymas. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 1. Tręšimo laukų žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis, vandenviečių sanitarinėmis zonomis ir juostomis, vandens kaptažo įrenginiais; 2.Dirvožemių tyrimų arba monitoringo, ne senesnių kaip 3 metų, duomenys apie TL dirvožemio maisto medžiagų sankaupas; 3. Biologiškai skaidžių atliekų - (toliau - BSA) tyrimų duomenys apie BSA maisto medžiagų kiekį; 4. Apskaičiuotas augalų mitybą reguliuojančių maisto medžiagų, reikalingų planuojamam derliui išauginti, poreikis ir nustatyta metinė tręšimo norma ( toliau - MTN), vienkartinė tręšimo norma (toliau - VTN), metinė skleidimo apkrova (toliau - MSA) ir vienkartinė skleidimo apkrova (toliau- VSA); 5.Tręšimo kalendorinis grafikas (mėnesiais), nurodant numatomą panaudoti BSA kiekį konkrečiu laikotarpiu.
Terminai
0
Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų.
Mokesčiai

Nemokama

Reikalingi dokumentai
1.Tręšimo laukų žemėlapiai su pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis, vandenviečių sanitarinėmis zonomis ir juostomis, vandens kaptažo įrenginiais; 2.Dirvožemių tyrimų arba monitoringo, ne senesnių kaip 3 metų, duomenys apie TL dirvožemio maisto medžiagų sankaupas; 3. Biologiškai skaidžių atliekų - (toliau - BSA) tyrimų duomenys apie BSA maisto medžiagų kiekį; 4. Apskaičiuotas augalų mitybą reguliuojančių maisto medžiagų, reikalingų planuojamam derliui išauginti, poreikis ir nustatyta metinė tręšimo norma ( toliau - MTN), vienkartinė tręšimo norma (toliau - VTN), metinė skleidimo apkrova (toliau - MSA) ir vienkartinė skleidimo apkrova (toliau- VSA); 5.Tręšimo kalendorinis grafikas (mėnesiais), nurodant numatomą panaudoti BSA kiekį konkrečiu laikotarpiu.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymas D 1-327 "Dėl biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo"
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu