Grūdų kokybės sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30025

Ūkio subjektas, eksportuojantis ar importuojantis paprastuosius ir kietuosius kviečius, kitus maistinius grūdus bei dantinius (titnaginius) kukurūzus, gali gauti grūdų kokybės sertifikatą Tarnyboje.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas, norintis išvežti / įvežti grūdų produktus, kreipiasi su laisvos formos prašymu į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba). Pirmą kartą kreipiantis turi būti vietoje užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai arba atsiunčiami į Tarnybą paštu. Tarnybos specialistas prašyme nurodytu laiku vyksta į grūdų krovimo vietą, ima ėminius grūdų kokybės rodikliams nustatyti. Tarnybos specialistas ūkio subjekto laboratorijoje atlieka grūdų kokybės tyrimus arba, jei nėra galimybės tyrimams atlikti, siunčia į Tarnybos laboratoriją. Tarnybos specialistas surašo grūdų kokybės sertifikatą (-us). Tarnyba už atliktą paslaugą ūkio subjektui pateikia sąskaitą.
Terminai
0
Nedelsiant po atlikto grūdų kokybės patikrinimo.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinam Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei ankštinių javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas - 0,25 EUR (0,85 Lt) už toną; Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei ankštinių javų grūdų, aliejingųjų augalų sėklų ir kitų grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas, įvertinant užkrėstumą aruodiniais kenkėjais bei juslinius kokybės rodiklius, ir sertifikatų, skirtų pateikti muitinei, išdavimas - 0,12 EUR (0,42 Lt) už toną; Importuojamų, eksportuojamų ir tranzitu per Klaipėdos jūrų uostą siunčiamų varpinių bei ankštinių javų grūdų ir jų produktų, aliejingųjų augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas - 0,15 EUR (0,51 Lt) už toną; Autotransportu siunčiamų varpinių ir ankštinių javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų sėklų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas - 12,62 EUR (43,56 Lt) už vieną transporto priemonę.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu