Augalo pasas

Leidimo kodas:: PAS30103

Tai oficialus dokumentas, įrodantis, kad laikomasi teisės aktų nuostatų, susijusių su augalų sveikatos standartais ir specialiais reikalavimais, ir kuris yra vienodas visoje Europos Sąjungoje nepriklausomai nuo augalinės produkcijos rūšies bei parengtas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos arba turinčių raštišką tarnybos leidimą asmenų ir išduotas vadovaujantis augalo paso išdavimą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas kreipiasi į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) ir pateikia laisvos formos prašymą dėl augalo pasų surašymo turimai sodinamajai medžiagai. 2. Tarnybos teritorinio padalinio pareigūnas atlieka ūkio subjekto sodinamosios medžiagos sveikatingumo patikrą. 3. Sveikatingumo reikalavimus atitinkančiai sodinajai medžiagai surašomi augalų pasai.
Terminai
0
Nenustatytas
Mokesčiai

Neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektui prašymą dėl augalo pasų gavimo padeda surašyti Tarnybos teritorinio padalinio pareigūnas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu