Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30026

Kokybės tyrimų protokole pateikiama informacija apie atliktų augalininkystės produkto kokybės tyrimų rezultatus. Prašymas ir ėminys gali būti pateikiamas atvykus į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ─ Tarnyba), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar faksimiliniu būdu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pirmą kartą kreipiantis turi būti vietoje užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai arba atsiunčiami į Tarnybą paštu. Prašymas ir tiriamasis ėminys pateikiami atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Tarnybos laboratorijoje atliekami prašyme nurodyti kokybės tyrimai. Kokybės tyrimų protokolas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą arba išsiunčiamas paštu.
Terminai
1 (Darbo dienos)
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų skaičiaus (1─10 darbo dienos).
Mokesčiai
0.0 (EUR)
Paslauga apmokestinama. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-314 "Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo". https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3069D9AB4FED/TAIS_482656 (Kainos eurais)

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Įmonės kodas: 302526112
LT174010042402942082 AB DNB bankas
Reikalingi dokumentai
Asmens duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti. Informacija apie augalininkystės produkto ėminį.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vida Timinskienė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėja
vida.timinskiene@vatzum.lt, +37052760342

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu