Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolas

Leidimo kodas:: PAS30026

Kokybės tyrimų protokole pateikiama informacija apie atliktų augalininkystės produkto kokybės tyrimų rezultatus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pirmą kartą kreipiantis turi būti vietoje užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai arba atsiunčiami į Tarnybą paštu. Prašymas ir tiriamasis ėminys pateikiami atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Tarnybos laboratorijoje atliekami prašyme nurodyti kokybės tyrimai. Kokybės tyrimų protokolas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą arba išsiunčiamas paštu.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų kiekio.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinama. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų ir jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-314 "Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo". (Kainos eurais)

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu