Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre

Leidimo kodas:: PAS28360

Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Atsižvelgiant į tai, prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą, Jūs turite registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Atliekų tvarkytojų valstybės registro internetinėje svetainėje, prisijungus per įmonės bankininkystės sistemą, užpildoma ir pateikiama paraiška registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre
Terminai
0
Sprendimas įregistruoti paraišką pateikusią įmonę į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą ar atmesti pateiktą paraišką priimamas per 5 darbo dienas.
Mokesčiai

Nėra

Reikalingi dokumentai
Atliekų tvarkytojų valstybės registro internetinėje svetainėje užpildoma ir pateikiama paraiška Dokumentai ir (arba) jų kopijos, patvirtinantys užsienio valstybės įmonės registraciją užsienio valstybės registre, jei paraišką teikia užsienio valstybės įmonė, neturinti filialo ar atstovybės Lietuvos Respublikoje
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu