Atestatai suteikiantys teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir tvirtinimo juose schemas

Leidimo kodas:: PAS30111

1. Atestatas suteikia teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas. Asmenys, pageidaujantys gauti atestatą tur 1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą; 2. turėti galiojantį krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo pažymėjimą, kurį išduoda Inspekcija; 3. turėti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir tvirtinimo juose schemų sudarymo tvarką. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai, registruotu laišku, prašymo skaitmeninę kopiją atsiųstas el. paštu. Išduotas atestatas įteikiamas asmeniui atvykus į VGI. 2. Pasikeitus asmens duomenims, asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi pateikti prašymą pakeisti turimą atestatą. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai, atsiųstas registruotu laišku, prašymo skaitmeninę kopiją atsiųsti el. paštu. Išduotas atestatas įteikiamas įgaliotam asmeniui atvykus į Inspekciją pasirašytinai.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas, pageidaujantis gauti leidimą, turi kreiptis į Kompetentingą instituciją ir pateikti prašymą bei kitus dokumentus, sumokėti valstybės nustatytą rinkliavą. Kompetentinga institucija sudaro atskirą atestacinę Komisiją, sudarytą iš ne mažiau kaip 3 asmenų, kuri atsakinga už egzamino organizavimą ir atsakymų įvertinimą. Atestacinio egzamino klausimus rengia Kompetentinga institucija. Asmeniui, sėkmingai išlaikiusiam atestacinį egzaminą, Kompetentinga institucija išduoda pažymėjimą, suteikiantį teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, vertinimo komisijos darbo reglamentą.
Terminai
0
Išdavimas - 30 kalendorinių dienų; Pakeitimas - 5 darbo dienos.
Mokesčiai

Išdavimas - 39.68 EUR (137 LT); Pakeitimas - 10.43 EUR (36 LT).

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu