ASOR kelionės lapų knygos išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30670

Išduodami ASOR kelionės lapai. Vežėjui pageidaujant išduodamas prašomas ASOR kelionės lapų skaičius, bet ne daugiau kaip penki ASOR kelionės lapai. ASOR kelionės lapai išduodami vežėjams, turintiems Europos Bendrijos keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimą. Prašymą išduoti ASOR kelionės lapų gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas arba kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu - prašymą ar jo skenuotą kopiją, pasirašytą atitinkamai juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. ASOR kelionės lapai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).
Leidimo išdavimo procesas
Mokesčiai

2,9 Eur / 10,01 Lt už vieną ASOR kelionės lapą dviem egzemplioriais.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu