Asmens duomenų tvarkytojas automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu

Leidimo kodas:: PAS30667

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą (ADTAĮ 14 str. 1 d.). Sutikimas - tai savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas nelaikomas savanorišku, jeigu duomenų subjektas negali laisvai nuspręsti, nepasiduodamas aplinkybėmis (pvz., jeigu nuo tokio sutikimo priklauso pirkimo sutarties sudarymas ar pan.).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pateikti pranešimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 2. Gauti sutikimą duomenis naudoti rinkodaros tikslais 3. Gauti savanorišką sutikimą iš duomenų subjekto dėl jo duomenų naudojimo rinkodaros tiklu.
Terminai
0
30 d.
Mokesčiai

Nemokamai

Reikalingi dokumentai
Pranešimas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Plačiau skaitykite čia
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu