Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais banderolėmis taisyklės

Leidimo kodas:: PAS28341

Taisyklės reglamentuoja skirto parduoti Lietuvos Respublikoje apdoroto tabako, etilo alkoholio, produktus, taip pat alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais banderolėmis tvarką, taip pat atvejus, kai ženklinti nereikalaujama. Šios taisyklės taikomos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams asmenims, užsienio valstybių juridinių asmenų filialams, atstovybėms, taip pat fiziniams asmenims, realizuojantiems ar gabenantiems ir laikantiems apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus verslo tikslais.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu