Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30355

Pažymėjimas išduodamas alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorijoms atliekančioms privalomųjų ir deklaruojamų normatyvinėje dokumentacijoje alkoholio produktų fizikinių ir cheminių rodiklių analizę.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Alkoholio produktų gamybos įmonių laboratorija, norinti atestuotis alkoholio produktų kokybės tyrimams atlikti, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Terminai
0
Komisija įformina laboratorijos įvertinimo ataskaitą ir priima sprendimą dėl įmonės laboratorijos atestavimo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Reikalingi dokumentai
1. Laisvos formos prašymas. 2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gegužės 14 d. direktoriaus įsakymo Nr. 212 "Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos patvirtinimo" prieduose pateiktos lentelės.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu