Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus

Leidimo kodas:: PAS30545

Licencija suteikia teisę naudoti 4 kategorijos fejerverkus Lietuvos Respublikoje
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo teritorinėje policijos įstaigoje.
Mokesčiai

57,92 Eur

Reikalingi dokumentai
Prašymo forma; Juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo steigimo dokumentai (jeigu šie duomenys nėra kaupiami Juridinių asmenų registre); Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu