Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus

Leidimo kodas:: PAS30426

Kvalifikacijos pažymėjimas suteikia teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas išklauso kvalifikacijos tobulinimo kursus. Paslaugų teikėjas išlaiko žinių patikrinimo testą. Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėja prašymą ir pateiktus dokumentus. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priima sprendimą išduoti kvalifikacijos pažymėjimą. Paslaugų teikėjo duomenys įrašomi į Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus registrą.
Terminai
0
Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo. Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas neterminuotas.
Mokesčiai

17 Eur (58,70 Lt)

Reikalingi dokumentai
Prašymas išduoti kvalifikacijos pažymėjimą. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos. Ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį įrodančio dokumento kopija. Kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymo pažymėjimo kopija. Reikalavimai: Paslaugų teikėjas norintis gauti kvalifikacijos pažymėjimą žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti turi turėti aukštąjį išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų žemės reformos žemėtvarkosprojektų rengimo tema, išlaikęs profesinių žinių patikrinimo testą ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės reformos žemėtvarkosprojektų rengimo srityje.
Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas neterminuotas, tačiau Paslaugų teikėjas kas 3 metai turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursus (ne mažiau kaip 20 valandų) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu