Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimas į MDM tiekėjų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS30372

Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą turi būti įtrauktas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikdamas nustatytos formos prašymą, juridinis asmuo turi būti užregistravęs savo veiklą LR juridinių asmenų arba LR žemės ūkio ir kaimo registre, fizinis asmuo turi turėti oficialų veiklą įteisinantį dokumentą. Asmuo turi būti registruotas LR fitosanitariniame registre, jei tą numato šioregistro nuostatų reikalavimai. Jei jis jau yra registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, prašymo pateikti nereikia, pakanka tik informuoti Tarnybą apie tai, nurodant registracijos numerį, identifikavimo kodą ir veiklos sritis.
Terminai
0
Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje dienos. Jei tiekėjas neatitinka reikalavimų, jis į Tiekėjų sąrašą neįtraukiamas ir per 5 darbo dienas apie tai informuojamas raštu.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu