Pradžia Verslo pradžia Kontroliniai klausimynai Specialieji kontroliniai klausimynai Statybos įmonėms, su statyba susijusiems asmenims
Atnaujintas: 2017-07-20 13:46

Statybos įmonėms, su statyba susijusiems asmenims

Dažniausiai užduodami klausimai >>

Nuo 2012 m. sausio 13 d. prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei darbo inspekcijai tikrinant statybos įmones, statybininkus, dirbančius pagal verslo liudijimus saugaus darbų vykdymo klausimais. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija taiko statybos rangovo veiklos patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną), tikrinant statybos rangovus, statybos techninius prižiūrėtojus, jų veiklos teisėtumą. Taip pat nuo minėtosios dienos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija taiko statybos patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną), statinio ekspertizės akto patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną), statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną), tikrindama statybą teisėtumo aspektu, o nuo 2012 m. birželio 30 d. – statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas). Tuo atveju, jei inspektorius planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu:versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją konsultacijų tel. (8 5) 213 97 72 / Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 207 3333 (skambinantiems iš užsienio +370 5 207 3333).

Nuo 2014 m. vasario 25 d. Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei darbo inspekcijai tikrinant statybos koordinatorius, pavojingas zonas statybvietėje, darbus, atliekamus su asbesto turinčiomis medžiagomis, stogo darbus, fasado darbus, pastolių naudojimą, darbo įrankius, įrangą, darbuotojų asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones, buities patalpas. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el.paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją.

Nuo 2014 m. gegužės 16 d. Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) privalomas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai tikrinant statybos vadovo kvalifikacinius duomenis, ar statinio statyba vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų, ar statybos vadovas atlieka teisės aktuose nustatytas pareigas ir savo parašu statybos darbų žurnale atlieka patvirtinimus ir kt. reikalavimus. Tuo atveju, jei inspektorius planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 207 3333 (skambinantiems iš užsienio +370 5 207 3333).

Primename, kad Ūkio ministerijos el. paštu versloprieziura@ukmin.lt taip pat laukiame Jūsų pasiūlymų ir komentarų apie šiuos kontrolinius klausimynus.

Jūsų vykdomos veiklos patikrinimui gali būti taikomi ir kiti specialieji arba bendrieji kontroliniai klausimynai.