Pradžia Verslo pradžia Kontroliniai klausimynai Specialieji kontroliniai klausimynai Prekybos įmonėms
Atnaujintas: 2016-09-13 10:02

Prekybos įmonėms

Dažniausiai užduodami klausimai >>

 

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. mažmeninės prekybos organizavimo kontrolinis klausimynas ir žaislų kontrolinis klausimynas privalomi Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant prekyba užsiimančius subjektus. Nuo 2012 m. balandžio 12 d. Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai taip pat privalomas trąšų, nepažymėtų EB trąšos žymeniu, kontrolinis klausimynas, ploviklių kontrolinis klausimynas, cheminių medžiagų ir preparatų kontrolinis klausimynas, mokyklinių prekių kontrolinis klausimynas, prekybos suskystintomis naftos dujomis (SND) kontrolinis klausimynas, tekstilės gaminių kontrolinis klausimynas, elektrotechnikos gaminių kontrolinis klausimynas, kuris peržiūrėtas ir atnaujintas 2014 m. rugpjūčio 28 d.. Nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. – kosmetikos gaminių kontrolinis klausimynas, plastikinių gaminių, skirtų liestis su maistu, kontrolinis klausimynas, tikrinant prekybininkus, prekiaujančius šiais produktais.

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. kontrolinį klausimyną taiko ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tikrindama mobilias maisto tvarkymo priemones, laikinas patalpas (statinius) ir prekybos automatus saugaus maisto tvarkymo klausimais.

Be to, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2012 m. rugsėjo 20 d. priėmė Mažmeninės prekybos subjekto kontrolinį klausimyną, kurį nuo 2013 m. sausio 1 d. naudos tikrindama mažmeninės prekybos subjektus higienos, maisto saugos klausimais. Tuo atveju, jeigu mažmeninės prekybos subjektas fasuoja maisto produktus kartu bus taikomas ir specialus klausimynas, apimantis su fasavimu susijusius klausimus, o kai mažmeninės prekybos subjektas, be kita ko, vykdo maisto gamybą – specialiųjų reikalavimų maisto produktų gamybai kontrolinis klausimynas.

Tuo atveju, jei inspektorius planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją tel. 8 706 64 939 / Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą tel. 880040403.

Nuo 2013 m. sausio 18 d. Alkoholio produktų didmeninės prekybos, alkoholio produktų gamybos veiklos, alkoholio produktų mažmeninės prekybos veiklos, prekiaujančiais alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse, tabako produktų didmeninės prekybos veiklos, tabako produktų gamybos veiklos, tabako produktų mažmeninės prekybos veiklos kontroliniai klausimynai privalomi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui tikrinant ūkio subjektus, vykdančius veiklą, susijusią su alkoholio produktais ir tabako gaminiais bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

Nuo 2013 m. gruodžio 23 d. Statybos produktų kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių deklaraciją, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją, atitiktį eksploatacinių savybių deklaracijai įrodančius dokumentus, statybos produkto ženklinimą, ar statybos produkto sudėtyje nėra draudžiamų ir ribojamų tiekti rinkai medžiagų. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2013 m. gruodžio 23 d. Baldų tikrinimo kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant parduodamų daiktų (prekių) ženklinimą, saugos reikalavimus, informacijos pateikimo reikalavimus. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2013 m. gruodžio 23 d. Dujinį kurą deginančių prietaisų kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant dujinį kurą deginančių prietaisų ženklinimą, gamintojo pavadinimą ar skiriamąjį simbolį, prietaiso prekinį pavadinimą, elektros tiekimo rūšį, jei prietaisas naudoja elektros energiją, prietaiso kategoriją, montavimo instrukcijas, vartotojams skirtas eksploatavimo instrukcijas, įspėjamuosius ženklus. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2012 m. rugsėjo 20 d. Fasuotų prekių pakuotojo, importuotojo arba gamintojo tikrinimo kontrolinis klausimynas ir Fasuotų prekių tikrinimo kontrolinis klausimynas prekybos įmonėms (pardavėjui) privalomas Lietuvos metrologijos inspekcijai tikrinant fasuotų prekių ženklinimą, fasuotų prekių produkto kiekį pakuotėje (jeigu prekybos įmonė (pardavėjas) fasuoja produktus). Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Lietuvos metrologijos inspekciją.

Nuo 2014 m. liepos 29 d. Transporto priemonių sudėtinių dalių kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant transporto priemonių sudėtinių dalių ženklinimo rekvizitus, transporto priemonių sudėtinių dalių įsigijimo dokumentus, informacijos teisingumą, pateiktą ant transporto priemonių sudėtinės dalies, sudėtinių dalių ženklinimą, atitikties liudijimus. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2014 m. liepos 29 Prekybos sodo, daržo, žemės, miškų, ūkio mašinomis kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant, ar ant sodo, daržo, žemės, miškų ūkio mašinos pateiktas įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas, mašinos pavadinimas, pagaminimo metai, serijos numeris, tipo žymuo, atitikties žymėjimo ženklas CE, ar pridėta atitikties deklaracija, naudojimo instrukcijos ir kt. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. Medienos ir medienos produktų tikrinimo kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai tikrinant įmones, teikiančias rinkai medieną ir medienos produktus, tikrinant prekiautojų mediena pareigas, rizikos vertinimą ir mažinimą ir kt. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Nuo 2015 m. spalio 30 d. Šviesos diodų (LED) lempų kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai, tikrinant ar ant Šviesos diodų (LED) lempų pakuotės ir gaminio yra pateikta gamintojas ar gamintojo prekės ženklas, apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė, naudingojo šviesos srauto vienetai, spalvinė temperatūra, įjungimo ir išjungimo ciklų skaičius, ar gaminys yra saugus, be akivaizdžių saugos trūkumų, kurie keltų pavojų, ar gaminys turi spausdintą etiketę apie gaminio energetinį efektyvumą, ar gaminys atitinka šiam gaminiui taikomus ekologinio projektavimo reikalavimus ir kt. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.

Primename, kad Ūkio ministerijos el. paštu versloprieziura@ukmin.lt taip pat laukiame Jūsų pasiūlymų ir komentarų apie šiuos kontrolinius klausimynus prekybininkams.

Jūsų vykdomos veiklos patikrinimui gali būti taikomi ir kiti specialieji arba bendrieji kontroliniai klausimynai.