Pradžia Verslo pradžia Kontroliniai klausimynai Specialieji kontroliniai klausimynai Įmonėms, naudojančioms ir tvarkančioms įrangą, turinčią ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas
Atnaujintas: 2017-07-20 14:00

Įmonėms, naudojančioms ir tvarkančioms įrangą, turinčią ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Dažniausiai užduodami klausimai >>

Nuo 2014 m. sausio 15 d. Aplinkos apsaugos reikalavimų ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas naudojančioms, tvarkančioms ir šių dujų turinčią įrangą eksploatuojančioms, įrenginėjančioms ir techniškai prižiūrinčioms įmonėms kontrolinis klausimynas privalomas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams tikrinant, ar prie įrangos yra išsamios, suprantamos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos, ar kiekviena įmonė turi žurnalą (pasą), kuriame rašomas įrangos pavadinimas, modelis, informacija apie įrangos papildymą šaldymo ar gaisro gesinimo skysčiu, jos remontą ir patikrinimą, ar įranga pakartotinai patikrinta dėl galimo nuotėkio per vieną mėnesį po nutekėjimo pašalinimo, ar įmonė turi tinkamą techninę įrangą atestuotai veiklos rūšiai ar rūšims atlikti ir kt. Tuo atveju, jei inspektorius Jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentą.