Pradžia Verslo pradžia Kontroliniai klausimynai Specialieji kontroliniai klausimynai Geležinkelio įmonėms
Atnaujintas: 2017-07-20 13:59

Geležinkelio įmonėms

Dažniausiai užduodami klausimai >>

Nuo 2013 m. lapkričio 26 d. asmenų, atliekančių geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą, atestuojamos veiklos, geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi, prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymosi, statinių techninės priežiūros veiklos, saugos sertifikatų turėtojų ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontroliniai klausimynai privalomi Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos tikrinant, ar statinio techninė priežiūra atitinka teisės aktų reikalavimus, ar užtikrinama geležinkelių transporto eismo sauga, vežant pavojingus krovinius geležinkelių transportu, ar geležinkelių riedmenų naudojimas ir priežiūra atitinka esminius reikalavimus, ar techniniai prižiūrėtojai, atsakingi už prekinių vagonų techninę priežiūrą, laikosi sertifikuojamos veiklos sąlygų. Tuo atveju, jei inspektorius jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

Nuo 2014 m. lapkričio 11 d. Pavojingųjų objektų naudojimo veiklos patikrinimo kontrolinis klausimynas privalomas Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos tikrinant, ar pavojingas objektas yra saugus, ar įmonėje paskirtas geležinkelio kelių techninis prižiūrėtojas, ar vykdomas su sauga susijęs instruktavimas, ar vykdomas specialusis instruktavimas pavojingųjų krovinių vežimo klausimais, ar parengta su sauga susijusio instruktavimo mokymų programa ir kt. Tuo atveju, jei inspektorius jūsų įmonės planinį patikrinimą atliko, nesivadovaudamas kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome rašyti Ūkio ministerijai, el. paštu: versloprieziura@ukmin.lt arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.