Maisto prekių, papildų parduotuvė

Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus taikomus maisto prekių parduotuvei.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Verslui pradėti reikalingi leidimai

Čia rasite pateikiamą informaciją apie leidimus ir taikomus reikalavimus jūsų pasirinktai veiklai.

Privalomi leidimai
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403


Reikalavimai

Įmonės savikontrolės sistemos tikslas – pasiekti, kad įmonėje būtų vykdoma vidaus kontrolė, išaiškinami svarbūs maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad būtų nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, nustatomi maisto tvarkymo etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi jų valdymo taškai, kuriuose turi buti atliekama nuolatinė ar periodiška saugos stebėsena bei valdymas.

Dėl įmonės savikontrolės sistemos parengimo konsultacijas teikia UAB "Ad Infinitum" (http://www.adinfinitum.lt/lt/products/GerosHigienos2)

Įmonės savikontrolės sistema
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Mažmeninės prekybos taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM , tel. +370 5 26 26751
Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie TM , tel. +370 5 26 26751
Maisto produktai

Čia rasite informaciją apie taikomus reikalavimus maisto produktams

Privalomi reikalavimai
HN 15:2005 „Maisto higiena“
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Greitai gendančių maisto produktų laikymo taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Reikalavimai

Už šiuos reikalavimus atsako maisto tiekėjas, tačiau rekomenduojame su jais susipažinti.

HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Maistinių bulvių kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji acto kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji lydytų sūrių ir valgomųjų ledų kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji maistinių grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji sviesto, termiškai apdoroto geriamo pieno, fermentinių sūrių kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Prekyba alkoholiu ir tabaku

Čia rasite informaciją apie leidimus, reikalingus prekybai alkoholiu ir tabaku

Privalomi leidimai


Reikalavimai
Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais banderolėmis taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas , tel. +37070668091
Patalpos

Čia rasite informaciją apie taikomus reikalavimus patalpoms, kuriose vykdysite komercinę veiklą.

Reikalavimai patalpoms

Jeigu jūs ketinate vykdyti prekybą alkoholiniais gėrimais daugiabučiame gyvenamajame name, jums reikės gauti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) sutikimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais daugiabučiame name, kurį suteikia gyvenamojo namo bendrija arba atskiri bendraturčiai. Plačiau

Bendrieji reikalavimai maisto patalpoms, keliami pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą dėl maisto produktų higienos
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Patalpų paskirties keitimas

Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės  administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.

Kai veikla vykdoma gyvenamajame daugiabučiame name arba keičiama patalpų paskirtis iš gyvenamosios į komercinę, reikia:

 1. Statinio bendraturčių sutikimo (jį suteikia gyvenamojo namo bendrija ar atskiri bendraturčiai). Kontroliuojanti institucija: savivaldybės administracija

 2. Patalpų ar pastato keitimo projekto (kompetentinga institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, www.am.lt, tel. 852663661, el.paštas: info@am.lt)

 3. Rašytinio pritarimo statinio projektui (pritarimą suteikia savivaldybės  administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrius (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis))

 4. Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (išduoda: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)

Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Įranga

Čia pateikiamos apytikslės mažiausios naujos įrangos kainos be PVM, tačiau visada galima rinktis dėvėtą įrangą bei pasitelkti derybų meną.

Vitrininis gastronominis šaldytuvas nuo 520 Eur

Universalus šaldomas priesienis nuo 580 Eur

Šaldytuvas su vitrininėmis durimis nuo 144 Eur

Metalinės prekybinės lentynos 1 m nuo 6 Eur

Prekystaliai nuo 30 Eur

Darbuotojai

Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą, išklausę privalomą higienos įgūdžių mokymo kursą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus: Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, taip pat asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) su gydytojo žyma „leista dirbti“

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta). Išsamiau čia.

Reikalavimai
Draudėjo kodo ir pranešimo apie priskirtą draudėjo kodą gavimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Darbo sutarčių registravimo taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė darbo inspekcija prie SADM , tel. +370 5 26 50193
Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Darbo pažymėjimų išdavimas ir registravimas žurnale
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė darbo inspekcija prie SADM , tel. +370 5 26 50193
Kaip ir kur ieškoti darbuotojų?
 1. Paieška CV duomenų bazėse
 2. Darbo biržos paslaugos
 3. Įdarbinimo agentūros
 4. Paieška universitetuose
 5. Dalyvauti karjeros dienose
 6. Pažįstamų rekomendacijos
 7. Paieška laikraščių skelbimuose
Darbuotojo priėmimas
 1. Gali dirbti pagal terminuotą / neterminuotą sutartį, kuri turi būti rašytinė.
 2. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
 3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti darbo sutartyje numatytą darbo pradžios dieną.
 4. Būtini dokumentai:
  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • sveikatos būklę patvirtinantis dokumentas;
  • išsimokslinimą, profesinį pasirengimą liudijantis doumentas (jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle);
  • planuojamo priimti darbuotojo nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
  • gimimo liudijimą, mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, jeigu priimamas į darbą nepilnametis nuo keturiolikos iki šešiolikos metų.
 5. Būtina pranešti Sodrai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
 6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
 7. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Būtini veiksmai priėmus darbuotoją
 1. Instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais ir įforminti juos gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. (Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju.) Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis - gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
 2. Pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. Priėmę naują darbuotoją, kuris įsidarbina pagal darbo sutartį pirmą kartą, turite pranešti Valstybinio socialinio fondo valdybos (SODRA) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma jūsų, kaip draudėjo apskaita, apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią.
 3. Išduoti darbo pažymėjimus ir įregistruoti žurnale.
Atleidžiant

Darbo sutartis baigiasi:

 • ją nutraukus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 • likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 • darbuotojui mirus; darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu; darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
 • darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
 • darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių;
 • darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės.
Verslo formos ir mokesčiai

Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Papildoma informacija apie taikomus mokesčius pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/mokesciai-lengvatos/

Vartojami sutrumpinimai:

VSD - valstybinio socialinio draudimo įmoka

PSD - privalomojo sveikatos draudimo mokestis

GPM - gyventojų pajamų mokestis

PVM - pridėtinės vertės mokestis

PM - pelno mokestis

NPD - neapmokestinamasis pajamų dydis

PNPD - papildomas NPD

MMA - minimalios mėnesinės algos dydis

UAB/ AB

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – 30,98% arba 31,98% jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) 
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%

 

Individuali įmonė

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – IĮ savininko – 26,3% arba 27,3%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%

Mažoji bendrija

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – Nario - 26,3% arba 27,3%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%

Individuali veikla pagal pažymą

Šią verslo formą galima rinktis, jei parduotuvėje nebus prekiaujama alkoholiniais gėrimais arba tabako gaminiais. Jei planuojate prekiauti alhoholiniais gėrimais arba tabako gaminiais, tokiu atveju reikia rinktis UAB, IĮ arba MB.

1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 5%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas - 9% (pensijų ir ligos ir motinystės socialiniu draudimu) mokama nuo PSD įmokų bazės, tai yra nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų)
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas - 28,5% arba 29,5%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims)
4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%

 

Apskaitos tvarkymas

Tam kad pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, būtinos finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui teikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą): http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/fin_atsk.php

Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniai  www.vmi.lt, el.paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190

Apskaitos tvarkymo reikalavimai individualiai įmonei

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui.  Apskaitą gali tvarkyti įmonės savininkas, buhalteris, pagal sutartis apskaitą teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Apskaitos tvarkymo reikalavimai AB, MB ir UAB

Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) bei pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

Kasos aparatai ir jų kainos

Tinkamus naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, galima įsigyti iš jais prekiaujančių įmonių.

Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą (tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai; į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba jau iš jo išbraukti nėra tinkami naudoti) ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje skyrelyje Duomenų bazės -> Kasos aparatai. Skaityti plačiau

Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais.

Kasos aparatai ir jų kainos:

 • Naujas nuo 144 Eur
 • Naudotas nuo 30 Eur
 • Nuoma mėnesius nuo 70 Eur

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą.

Plačiau apie kasos aparatus galite skaityti VMI puslapyje

 

Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

 • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
 • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

 1. Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
 2. 30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

1.sąskaitą faktūrą;

2.PVM sąskaitą faktūrą;

3.kasos aparato kvitą;

4.kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Individuali veikla pagal pažymą, apskaitos dokumentai bei jų pildymas

Reikalavimai individualios veiklos pagal pažymą buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu

Verslo finansavimo šaltiniai

Daugume verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Darbo biržos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus paramos šaltinius ir būdus rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-finansavimo-saltiniai

Rinkodara

Rinkodara - Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas. Visi keturi veiksniai yra svarbūs vykdant rinkodaros veiklas.

Prekė ar paslauga – Paslauga ar prekė yra pagrindinis sėkmės bei pardavimų elementas. Prekė turi būti naudinga, patraukli klientui, kokybiška bei reikalinga rinkai. Prekė ar paslauga turi išsiskirti iš kitų rinkoje esančių sprendimų. Paslaugos ar prekės teikėjas turi suprasti ir identifikuoti savo potencialų pirkėją bei atsižvelgti į jo poreikius. Pavyzdžiui, jei prekiausite bandelėmis, jos turi būti šviežios, gero skonio bei patrauklios išvaizdos. Parduodamų bandelių išskirtinumas – didelis pasirinkimas.

Kaina – Produkto ar paslaugos kaina atspindi produkto vertę. Kainos pasirinkimas priklauso ir nuo potencialių klientų. Jei Jūsų klientai yra pasiturintys asmenys, kaina gali būti didesnė, nes ši grupė nėra jautri kainai ir gali sumokėti daugiau už produktą ar paslaugą. Jei Jūsų klientai yra vidutines ar mažesnes nei vidutines pajamas gaunantys asmenys, tuomet kaina turi būti mažesnė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog nepaisant teikiamų paslaugų kainos, įmonė turi uždirbti pelną, dėl to svarbu apskaičiuoti kokia yra vienos suteiktos paslaugos ar prekės savikaina, įskaičiuojant medžiagas, darbo jėgą, komunalinius mokesčius bei kitas veiklos išlaidas.

Paskirstymas/Vieta – Paskirstymas arba kitaip, prekybos vietų pasirinkimas, svarbus norint pasiekti savo tikslinę auditoriją, jei neturite savo nuosavos parduotuvės. Identifikuokite, kuriose pardavimo vietose lankosi Jūsų klientai, kokio tipo tai parduotuvės (prekybos centras, specializuota parduotuvė), kokio kainų lygio pardavimų vieta Jums labiausiai tinka, kokioje teritorijoje norite pardavinėti savo prekes (vietovės, šalies, tarptautiniu mastu). Jei planuojate turėti savo nuosavas patalpas paslaugoms teikti, svarbu suprasti Jus supančią aplinką, išsirinkti vietą, kurioje Jūsų paslaugos būtų paklausios. Pavyzdžiui, jei planuojate atidaryti kirpyklą, Jums aktualu, kad toje teritorijoje būtų kuo mažiau kirpyklų, o iš jau esančių kirpyklų išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, klientui suteikiama pridėtine verte.

Pardavimų skatinimas - Tai veiklos, priemonės, padedančios didinti pardavimus. Tai gali būti reklama televizijoje, internete, brošiūros, plakatai, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose. Pavyzdžiui, jei Jūs prekiaujate bandelėmis, klientas, perkantis tris bandeles, gauna puodelį kavos už 1 Lt. Jei turite automobilių plovyklą, galite save reklamuoti naudodamiesi įvairiais internetiniais sprendimais. Pardavimų skatinimui yra svarbu išlaikyti jau esamus klientus, nes po kurio laiko, klientai reklamuoja Jus savo draugams, pažystamiems.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pavyzdžiai ir patarimai

Čia rasite verslininkų praktinius patarimus, kurie jau vykdo veiklą šioje srityje.

Maisto papildai UAB „MUSCLE SHOP LT“ direktorius Vytautas Medineckas

Norint prekiauti maisto papildais, pirmas žingsnis – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Nesvarbu ar maisto papildus vešite iš Europos Sąjungos valstybių,ar importuosi iš trečiųjų šalių, gaminius reikia notifikuoti, o sąskaitose faktūrose turi būti nurodytas serijos numeris ir produkto galiojimo data.

Plačiau Valstybinės Maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje

Patarimas: atkreipkite dėmesį, jei gaminys yra pakuotėje, Jums yra taikomas utilizavimo mokestis.

„Muscle shop“, „MPP Clothing“, „Milioner“,  „IronVytas“, „Fight for fitness“ – visi šie vardais susiję su Vytautu Medinecku, įmonės „MUSCLE SHOP LT“ direktoriumi. 2015 metais rugsėjo  mėnesį  Vytautas švęs savo įmonės 5 metų jubiliejų, nors jo kelias į verslą prasidėjo dar anksčiau. Kūrybingas, ambicingas ir kupinas naujų idėjų, Vytautas nebijojo darbo nuo vaikystės: nešiojo reklaminius lankstinukus į pašto dėžutes, vėliau dirbo apsaugininku ir, pasirinkęs individualią veiklą, padėdavo renginių organizatoriams. Svajonę atidaryti salotinės spalvos parduotuvę jis turėjo nuo 16 metų.  Kaip pats Vytautas sako, „svajonės pildosi, reikia tik labai norėti“. Nuo 15 metų aktyviai sportavęs ir domėjęsis sportu, jis rado nišą maisto papildų rinkoje.

Kodėl steigdamas įmonę iš visų juridinių formų rinkotės UAB?

Prekėms reikėjo investicijų. Pinigus verslo pradžiai taupiau, tikslingai atsidėdavau. Mano svajonė buvo žmonėms pasiūlyti tai, apie ką aš pats svajojau būdamas paauglys, pradėjęs sportuoti. Todėl 10 000 litų dydžio įstatinis kapitalas manęs neišgąsdino. Be to, UAB rinkausi ir dėl ribotos finansinės atsakomybės, nenorėjau rizikuoti asmeninėmis santaupomis verslui nepavykus.

Didelė dalis verslininkų pastaruoju metu orientuojasi į elektronines parduotuves, o jūs daugiau dėmesio skiriate tradicinei prekybai. Kodėl?

Elektroninėje prekyboje labai didelė konkurencija. Elektroninę prekybą vykdau, tačiau daugiau dėmesio skiriu didmeninei ir lokaliai prekybai. Man smagu suteikti gerų emocijų klientui, užsukusiam į parduotuvę.

Pradėjote nuo maisto papildų, o dabar jau ir rūbų liniją sukūrėte. Kaip kilo tokia idėja? 

Ši rūbų linija yra skirta kultūrizmo ir fitneso mėgėjams, tai labai siejasi su maisto papildais sportininkams. Į viską žvelgiau per savo prizmę. Pats sportavau ir neradau tinkamų rūbų sportui, dėl to sugalvojau pasiūlyti klientams tai, ko mano manymu, reikėjo.

Pradėjote verslą iš savo santaupų, neėmėte kreditų. Kai kurie žmonės, net ir turėdami idėją, nepradeda verslo, nes neturi pradinių investicijų. Jūs – pavyzdys, kaip galima įgyvendinti savo svajonę be didelių investicijų. Ką patartumėte kitiems?

Pirmiausia, tiksliai sugalvoti, ko nori ir daryti tai, kas patinka. Tuomet nebus nusivylimo, jei teks 1-2 metus dirbti iš idėjos. Kai darai tai, ką mėgsti, nenusvyra rankos, nes mėgaujiesi procesu. Pradedant verslą būsimi turtai neturėtų būti varomoji jėga.  Nereikia tikėtis, kad po vienerių metų vairuosi prabangų automobilį. Žinoma, pinigai labai svarbūs, bet kai jų neturi, yra didesnė motyvacija jų užsidirbti.

Jei reikėtų verslą suskirstyti žingsniais, kokie jie būtų?

 1. Svajonė
 2. Idėja, kaip ją komercializuoti, juridinės formos pasirinkimas, įrankiai analizei, rinkos analizė, įstatymų analizė
 3. Įmonės atidarymas ir veiklos vystymas
 4. Plėtra

Jūsų patarimas svajojantiems apie nuosavą verslą.

Aklai nekopijuokite, visada ieškokite naujovių, inovacijų, žvelkite į užsienio rinkas. Parduodant kitų šalių rinkoms, pritraukiami pinigai į Lietuvą. Naudokitės  www.verslovartai.lt  elektroniniais įrankiais, su kuriais greičiau išsiaiškinsite, kokie yra reikalavimai jūsų verslui, kokių leidimų reikės ir greičiau galėsite juos gauti iš institucijų. Rekomenduoju portale esantį Kontrolinį klausimyną, kuriame rasite daug naudingos informacijos apie tai, kokius dokumentus tikrina priežiūrą atliekančios  valstybės institucijos: http://www.verslovartai.lt/lt/kontroliniai-klausimynai/specialieji-kontroliniai-klausimynai/prekybos-imonems/

 

 

Svarbu žinoti

Sutarčių sudarymas su įmonėmis, užsiimančiomis šia veikla:

 1. Dezinfekcija, kenkėjų naikinimu;
 2. Maisto atliekų surinkimu (maisto produktus su pasibaigusiu galiojimo terminu);
 3. Dėl muzikos įrašų naudojimo veiklos vietoje (kreiptis į Lietuvos gretutinių teisių asociacija).

Žurnalai, kuriuos įmonė privalo turėti:

 1. Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas (darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais). Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, tel. 8 5 271 6866, el. paštas: pagd@vpgt.lt
 2. Darbo sutarčių registravimo žurnalas (darbo sutarčių registravimas ir visų įmonėje galiojančių darbo sutarčių pakeitimų registravimas). Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija, tel. 8 5 265 0193, el. paštas: info@vdi.lt
 3. Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas. Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija, tel. 8 5 265 0193, el.paštas: info@vdi.lt
 4. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
Atsisiųsti leidimų PDF