Maisto produktai

Maisto produktų atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus, taikomus gaminant maisto produktus.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Leidimai ir notifikavimas
Bendrieji leidimai ir reikalavimai
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba , tel. +370 8 00 40403
Leidimas ženklinti fasuotas prekes „℮“ ženklu
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė metrologijos tarnyba
Reikalavimai gamybos patalpoms

Čia rasite informaciją apie taikomus leidimus/ reikalavimus patalpoms, kuriose vykdysite komercinę veiklą.

Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.
Maisto produktų gamybos veiklą galite vykdyti administracinėse, prekybos, maitinimo, gamybos, sandėliavimo patalpose.
• Administracinės patalpos - patalpos administraciniams tikslams.
• Prekybos patalpos - patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai.
• Maitinimo patalpos - patalpos žmonėms maitinti.
• Gamybos patalpos - patalpos gamybai.
• Sandėliavimo patalpos - patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti.

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Reikalavimai keičiant patalpų paskirtį
Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)
Kontroliuojanti institucija: VĮ Registrų centras , tel. +37052688262
Maisto produktų įpakavimas

Maisto produktai pakuojami norint juos kuo geriau apsaugoti nuo aplinkos poveikio ir išlaikyti vertingiausias savybes.
Taip pat, pakavimas įgyja vis svarbesnę reikšmę kaip išlaidas mažinanti ir pardavimus didinanti priemonė. Pigi, tačiau originali ir išvaizdi pakuotė gali pritraukti pirkėjų dėmesį.

Reikalavimai pakuotėms besiliečiančioms su maistu

Medžiagos ir gaminiai, skirti sąlyčiui su maisto produktais, yra daugybės skirtingų formų ir gali turėti skirtingas funkcijas, kaip pavyzdžiui, vyniojimo ir pakavimo medžiagos, valgomieji stalo įrankiai ir talpyklos, maisto gaminimo mašinos ir įrenginiai, saugyklos maisto produktų transportavimui, maitinimo buteliukai, taros, rezervuarai ir kt. Visi jie neturi kelti pavojaus žmonių sveikatai, keisti maisto produkto sudėties, bloginti jo juslines (skonį, kvapą) savybes.

Daugiau informacijos apie medžiagas ir gaminius, skirtus sąlyčiui su maistu produktai, galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje, įskaitant ir nuorodas į kitus atitinkamus specialiuosius teisės aktus.

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ir (ar) tiekėjai turi VMVT raštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis pateikti pranešimą apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintoją ir (ar) tiekėją ir duomenis apie gaminamus ir (ar) patiekiamus produktus.

Daugiau infromacijos rasite Lietuvos higienos norma HN  „16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai"

Etiketės ir produktų ženklinimas
Maisto produktų ženkinimą reglamentuoja Europos Sąjungos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Ženklinant maisto produktus būtina nurodyti šią informaciją:

• produkto pavadinimą;
• informaciją apie produkto sudėtį (tame tarpe nurodomos ir sudedamosios dalys, galinčios sukelti alergiją ar netoleravimą);
• minimalų tinkamumo vartoti terminą;
• informaciją apie kilmės vietą;
• daugiau kaip 1,2 % alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją;
• jei reikia, specialiąsias laikymo sąlygas;
• jei reikia, specialiąsias vartojimo sąlygas;
• gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimą ir adresą;
• fasuotų maisto grynąjį kiekį;
• papildomus privalomuosius užrašus (pvz., "Su saldikiu (saldikliais)", "Turi fenilalanino šaltinį" ir kt.)

Daugiau informacijos apie maisto produktų ženklinimą rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos puslapyje (http://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/maisto-produktu-zenklinimas).
Maisto produktų reklama
Europos Komisija pagal Reglamento 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 13 straipsnį priėmė ir paskelbė Reglamentą Nr. 432/2012 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:LT:PDF) dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo.
Šiuo teisiniu dokumentu patvirtintas leidžiamų vartoti teiginių sąrašas apie maisto produktų sveikumą, kuris įsigaliojo nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

Vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų:
- teisingi,
- aiškūs,
- patikimi,
- naudingi vartotojui.

Tais atvejais, kai teiginių tekstas turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti teiginiais apie sveikumą, nes nurodomas tas pats ryšys tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, nurodytų dėl leidžiamų vartoti teiginių.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalį, teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.
Rinkodara

Rinkodara - Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas. Visi keturi veiksniai yra svarbūs vykdant rinkodaros veiklas.

Prekė ar paslauga – Paslauga ar prekė yra pagrindinis sėkmės bei pardavimų elementas. Prekė turi būti naudinga, patraukli klientui, kokybiška bei reikalinga rinkai. Prekė ar paslauga turi išsiskirti iš kitų rinkoje esančių sprendimų. Paslaugos ar prekės teikėjas turi suprasti ir identifikuoti savo potencialų pirkėją bei atsižvelgti į jo poreikius. Pavyzdžiui, jei prekiausite bandelėmis, jos turi būti šviežios, gero skonio bei patrauklios išvaizdos. Parduodamų bandelių išskirtinumas – didelis pasirinkimas.

Kaina – Produkto ar paslaugos kaina atspindi produkto vertę. Kainos pasirinkimas priklauso ir nuo potencialių klientų. Jei Jūsų klientai yra pasiturintys asmenys, kaina gali būti didesnė, nes ši grupė nėra jautri kainai ir gali sumokėti daugiau už produktą ar paslaugą. Jei Jūsų klientai yra vidutines ar mažesnes nei vidutines pajamas gaunantys asmenys, tuomet kaina turi būti mažesnė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog nepaisant teikiamų paslaugų kainos, įmonė turi uždirbti pelną, dėl to svarbu apskaičiuoti kokia yra vienos suteiktos paslaugos ar prekės savikaina, įskaičiuojant medžiagas, darbo jėgą, komunalinius mokesčius bei kitas veiklos išlaidas.

Paskirstymas/Vieta – Paskirstymas arba kitaip, prekybos vietų pasirinkimas, svarbus norint pasiekti savo tikslinę auditoriją, jei neturite savo nuosavos parduotuvės. Identifikuokite, kuriose pardavimo vietose lankosi Jūsų klientai, kokio tipo tai parduotuvės (prekybos centras, specializuota parduotuvė), kokio kainų lygio pardavimų vieta Jums labiausiai tinka, kokioje teritorijoje norite pardavinėti savo prekes (vietovės, šalies, tarptautiniu mastu). Jei planuojate turėti savo nuosavas patalpas paslaugoms teikti, svarbu suprasti Jus supančią aplinką, išsirinkti vietą, kurioje Jūsų paslaugos būtų paklausios. Pavyzdžiui, jei planuojate atidaryti kirpyklą, Jums aktualu, kad toje teritorijoje būtų kuo mažiau kirpyklų, o iš jau esančių kirpyklų išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, klientui suteikiama pridėtine verte.

Pardavimų skatinimas - Tai veiklos, priemonės, padedančios didinti pardavimus. Tai gali būti reklama televizijoje, internete, brošiūros, plakatai, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose. Pavyzdžiui, jei Jūs prekiaujate bandelėmis, klientas, perkantis tris bandeles, gauna puodelį kavos už 1 Lt. Jei turite automobilių plovyklą, galite save reklamuoti naudodamiesi įvairiais internetiniais sprendimais. Pardavimų skatinimui yra svarbu išlaikyti jau esamus klientus, nes po kurio laiko, klientai reklamuoja Jus savo draugams, pažystamiems.

Daugiau informacijos rasite čia.

Verslo finansavimo šaltiniai

Daugume verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Darbo biržos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus paramos šaltinius ir būdus rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-finansavimo-saltiniai

Atsisiųsti leidimų PDF