Ekstremalių pramogų organizavimas

Atmintinė skirta sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus, taikomus ekstremalių pramogų organizavimui.

Kad būtų galima pasirinkti konkrečioje savivaldybės leidimus, ar Jūsų veiklai taikomus reikalavimus, prašome nurodyti savivaldybę, kurioje vykdysite veiklą.


Verslui pradėti reikalingi leidimai/ reikalavimai
Čia rasite pateikiamą informaciją apie leidimus ir taikomus reikalavimus ekstremalių pramogų organizavimui.
Šuolių su parašiutais organizavimas
Organizuojant šuolius su parašiutais, rekomenduojama turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Orlaivio registravimo liudijimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Specialiojo leidimo išdavimas aviacijos specialistui (pilotui)
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Reikalavimai atliekant parodomuosius šuolius
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos parašiutų sporto federacija
Skrydžio įgulos 1, 2 klasės sveikatos pažymėjimai ir Europos 3 klasės pažymėjimai siejami su skrydžio vadovo licencija
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Reikalavimai parašiutų įrangai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos parašiutų sporto federacija
Reikalavimai lėktuvams, oro balionams, sraigtasparniams, sklandytuvams
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos parašiutų sporto federacija
Reikalavimas turėti šuolių vadovą
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos parašiutų sporto federacija
Reikalavimas susijęs su pirmos pagalbos teikimu
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos parašiutų sporto federacija
Leidimo parodomiesiems renginiams ir/ar aviacijos sporto varžyboms rengti išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Skrydžių oro balionais ir dirižabliais organizavimas
Organizuojant skrydžius oro balionais ir dirižabliais, rekomenduojama turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Oro balionai gali kilti Vilniuje iš aikštelių, kuriomis pagal Lietuvos oreivių organizacijų ir VĮ Oro navigacija (ji valdo orlaivių skrydžius valdomoje oro erdvėje) sutartį gali naudotis oreiviai. Aikštelių sąrašą tvirtina savivaldybė. Kituose miestuose aikšteles oreiviai turi suderinti su savivaldybe atskirai.
Aviacijos specialisto (piloto) licencijos (kvalifikacijos) išdavimas
Reikalavimas turėti skrydžių vykdymo vadovą
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
LR Civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Orlaivio registravimo liudijimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Oro baliono techninės būklės žurnalas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Leidimas organizuoti renginį
Leidimo parodomiesiems renginiams ir/ar aviacijos sporto varžyboms rengti išdavimas
Kontroliuojanti institucija: Civilinės aviacijos administracija , tel. +370 5 27 39038
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Klasifikuojamų automobilių varžybų organizavimas
Vykdant klasifikuojamų automobilių varžybas privaloma laikytis Kelių eismo taisyklių. Taip pat organizuojant klasifikuojamų automobilių varžybas reikia turėti kelio valdytojo sutikimą.
Narystė Lietuvos automobilių sporto federacijoje
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos automobilių sporto federacija
Varžybų organizavimo sutarties projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos automobilių sporto federacija
Reikalavimas paskirti varžybų oficialius asmenis
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos automobilių sporto federacija
Reikalavimas parengti varžybų dokumentus
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos automobilių sporto federacija
Leidimas organizuoti renginį
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Nuotykių parkų veiklos organizavimas
Reikalavimas turėti asmeninės apsaugos priemones
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Plaukiojimų vandens motociklais organizavimas
Reikalavimai laivavedžių mokytojams
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos saugios laivybos administracija , tel. +370 4 64 69602
Prašymas dėl naujo pramoginio laivo įregistravimo bei registravimo dokumento išdavimo
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos saugios laivybos administracija , tel. +370 4 64 69602
Leidimas organizuoti renginį
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Veiklos naudojant reaktyvinę skraidyklę organizavimas
Reikalavimai laivavedžių mokytojams
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos saugios laivybos administracija , tel. +370 4 64 69602
Prašymas dėl naujo pramoginio laivo įregistravimo bei registravimo dokumento išdavimo
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos saugios laivybos administracija , tel. +370 4 64 69602
Leidimas organizuoti renginį
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Dažasvydžio ir šratasvydžio veiklos organizavimas
Lietuvos dažasvydžio federacija (LDF) vienija Lietuvos dažasvydžio klubus, kurie teikia dažasvydžio paslaugas. Federacijai priklausantiems dažasvydžio klubams LDF veda mokymus tema „Saugios dažasvydžio žaidimo pravedimo taisyklės“, tačiau šie mokymai nėra privalomi. Dažasvydžio ir šratasvydžio veiklai specifiniai reikalavimai Lietuvoje nėra keliami.
Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės
Kontroliuojanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas , tel. +37052649676
Kiti reikalavimai
Asmenys gali vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domenų varduose prieš aukščiausiojo lygio domeną „.lt“ tik tada, kai turi leidimą, išskyrus 2009 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460249) 7 punkte nurodytus atvejus.
Jeigu vykdydami veiklą naudojate gyvą muziką arba muzikos kūrinių garso įrašus, radijo ir televizijos transliacijas, Jums reikia sudaryti licencinę sutartį su LATGA ir AGATA, kad muzika būtų naudojama teisėtai.
Leidimas vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Ryšių reguliavimo tarnyba , tel. +37082105633
Komerciniais tikslais išleistų fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui sutartis (AGATA)
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA) , tel. +370 52 60 84 13
Muzikos kūrinių panaudojimo viešam paskelbimui autorinė licencinė sutartis (LATGA)
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA) , tel. +37052651600
Patalpos
Čia rasite informaciją apie taikomus leidimus/ reikalavimus patalpoms, kuriose vykdysite komercinę veiklą.
Bendrieji leidimai/ reikalavimai
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , tel. +370 5 26 64201
Reikalavimas įsirengti patalpas, atitinkančias priešgaisrinės saugos reikalavimus
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Leidimai/ reikalavimai keičiant patalpų paskirtį
Gyvenamųjų patalpų paskirties keitimas į komercinę vykdomas per teritorinės savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyrių (skyrių pavadinimai savivaldybėse gali skirtis) išsiimant projektavimo sąlygų sąvadą, rengiant projektą. Tam greičiausiai bus reikalingas ir patalpų pritaikymas (pvz., atskiro įėjimo įrengimas) bei namo gyventojų (savininkų) daugumos pritarimas.
Ekstremalių paslaugų veiklą galite vykdyti administracinėse, paslaugų, transporto, garažų, poilsio ir sporto patalpose.
• Administracinės patalpos - patalpos administraciniams tikslams.
• Paslaugų - patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui.
• Transporto patalpos - patalpos, skirtos transporto tikslams, t.y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu.
• Garažų patalpos - patalpos transporto priemonėms laikyti.
• Sporto patalpos - patalpos sportui.
Patalpos ar pastato paskirties keitimo projektas
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija , tel. +37052663661
Rašytinis pritarimas statinio projektui
Statinio bendraturčių sutikimas
Kontroliuojanti institucija: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM , tel. +37052722748
Nekilnojamojo turto registravimas (pasikeitusios patalpų paskirties registravimas)
Kontroliuojanti institucija: VĮ Registrų centras , tel. +37052688262
Įranga
Čia rasite informaciją apie naujos ir naudotos įrangos orientacines kainas.
Šuoliai su parašiutu
Čia pateikiamos apytikslės kainos su priskaičiuotu PVM.
• Nauji pagrindiniai parašiutai kainuoja nuo 1 500 Eur iki 3 000 Eur. Naudoti pagrindiniai parašiutai kainuoja nuo 700 Eur iki 1 500 Eur.
• Nauji atsarginiai parašiutai kainuoja nuo 1 300 Eur iki 1 900 Eur. Naudoti atsarginiai parašiutai kainuoja nuo 600 Eur iki 1 000 Eur.
• Naujos kuprinės kainuoja nuo 1 800 Eur iki 3 000 Eur. Naudotos kuprinės kainuoja nuo 1 000 Eur iki 1 500 Eur.
• Nauji saugos prietaisai kainuoja nuo 1 100 Eur iki 1 700 Eur. Naudoti saugos prietaisai kainuoja nuo 500 Eur iki 900 Eur.
Darbuotojai
Darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą - asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, forma Nr. 048/a) su gydytojo žyma „leista dirbti“.

Kiekviena pareigybė turi turėti darbo aprašus. Pareiginės instrukcijos turi būti sukauptos vienoje vietoje – darbų žinyne ir apimti visas pareigybes bei specialybes. Jose turi būti darbo turinio aprašymas (kas privalo būti padaryta) ir darbo standartai (kaip turi būti padaryta). Išsamesnė informacija pateikiama čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/veikla/darbuotojai/

Papildoma informacija apie darbuotojų priėmimą ir atleidimą pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/darbo-santykiai/
Bendrieji leidimai/ reikalavimai
Draudėjo kodo ir pranešimo apie priskirtą draudėjo kodą gavimas
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną
Gauti leidimą
Kontroliuojanti institucija: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM , tel. +370 5 25 00883
Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale
Kontroliuojanti institucija: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM , tel. +370 8 52 71686
Specifiniai leidimai/ reikalavimai
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400
Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (privalomasis higienos įgūdžių mokymas)
Kontroliuojanti institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , tel. +370 5 26 61400


Darbuotojų paieška
Rekomenduojama darbuotojų ieškoti naudojantis šiais šaltiniais:

1. Paieška CV duomenų bazėse
2. Darbo biržos paslaugos
3. Įdarbinimo agentūros
4. Paieška universitetuose
5. Dalyvavimas karjeros dienose
6. Pažįstamų rekomendacijos
7. Paieška laikraščių skelbimuose
Darbuotojų priėmimas
1. Darbuotojo priėmimo į darbą procesas pradedamas nuo prašymo priimti į darbą bei darbo sutarties pasirašymo.
2. Darbo sutartis privalo būti rašytinė. Darbo sutarties rūšys:
• neterminuotos;
• terminuotos, laikinosios, sezoninės;
• dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;
• su namudininkais;
• patarnavimo darbams;
• kitos.
3. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu.
4. Priimant į darbą būtini dokumentai:
4.1. Darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
4.2. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – gimimo liudijimą, vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.
5. Priėmus dirbti naują darbuotoją, darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
6. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią darbdavys privalo darbuotoją pasirašytinai supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijomis.
7. Daugiau informacijos rasite čia: http://www.verslovartai.lt/lt/paslaugu-tiekejams/naudinga-informacija/darbuotoju-priemimas-ir-atleidimas/darbuotoju-idarbinimo-tvarka/
Darbuotojų atleidimas
Darbuotojai atleidžiami iš darbo nutraukiant darbo sutartį tokiais atvejais:
• šalių susitarimu (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 125 str.);
• pasibaigus sutarties terminui (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 126 str., jeigu nei viena šalis sutarties nenutraukė, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota);
• darbuotojo pareiškimu (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 127 str. darbdavys įspėjamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų);
• dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 128 str. darbdavys įspėjamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas);
• darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 129 str., darbuotojas įspėjamas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius);
• be įspėjimo darbuotojui šiurkščiai nusižengus (2002 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-926 „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Darbo kodeksas" 136 str.).
Mokesčiai
Čia rasite informaciją apie taikomus mokesčius pagal verslo formas. Papildoma informacija apie taikomus mokesčius pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/mokesciai-lengvatos/
UAB/ AB
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – 30,98% arba 31,98% jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%
Individuali įmonė
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – IĮ savininko – 26,3% arba 27,3%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%
Mažoji bendrija
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 15%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas – 9%
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – Nario - 26,3% arba 27,3%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims kaupti)
4. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2%
5. Pelno mokesčio (PM) tarifas – 15% arba 5%
6. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
7. Nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) tarifas – 0,3-3%
Individuali veikla pagal pažymą
1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) tarifas - 5%
2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarifas - 9% (pensijų ir ligos ir motinystės socialiniu draudimu) mokama nuo PSD įmokų bazės, tai yra nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų sumos (neatėmus VSD ir PSD įmokų)
3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas - 28,5% arba 29,5%, jei apdraustasis moka papildomą 1% pensijų įmoką savo lėšomis (pagrindinei ir papildomai pensijos dalims)
4. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas – 21%
Apskaitos tvarkymas
Siekiant pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, privaloma rengti finansines ataskaitas.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
• balansas;
• pelno (nuostolių) ataskaita;
• pinigų srautų ataskaita;
• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
• aiškinamasis raštas.
Finansinių ataskaitų formas galite rasti čia: http://www.aat.lt/index.php?id=193

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, privaloma teikti Registro tvarkytojui (neatsižvelgiant į teisinį statusą) (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.registrucentras.lt/p/55).

Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniai www.vmi.lt, el. paštas: vmi@vmi.lt, 8 5 266 8200; 8 5 255 3190
Išsamesnė informacija apie apskaitos tvarkymą pateikiama čia: http://www.verslovartai.lt/lt/buhalteriijos-tvarkymas/
Apskaitos tvarkymo reikalavimai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui
Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. Taip pat individualios įmonės apskaitą gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-574 „Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479241);
• Verslo apskaitos standartai (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.aat.lt/index.php?id=5);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-575 „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493989);
• 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385286).

Individuali įmonė ir individuali veikla pagal pažymą priklauso neribotos civilinės atsakomybės verslo formai, todėl šioms verslo rūšims rekomenduojama turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Apskaitos tvarkymo reikalavimai ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui
Vykdydami savo veiklą, turite tvarkyti apskaitą pagal reikalavimus, keliamus ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaitos tvarkymui. Apskaitą gali tvarkyti vyriausiasis buhalteris (buhalteris), pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-574 „Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479241);
• Verslo apskaitos standartai (daugiau informacijos pateikiama čia: http://www.aat.lt/index.php?id=5);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-575 „Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493989);
• 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nr. IX-576 „Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422313);
• 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" (nuoroda į teisės aktą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385286).
Apskaitos tvarkymas su individualios veiklos pažyma

Jei asmuo, turintis individualios veiklos pažymą nėra PVM mokėtojas, tada apskaita yra tvarkoma pagal pinigų apskaitos principą, t.y. pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Jei asmuo, turintis individualią veiklą pagal pažymą yra PVM mokėtojas, apskaita yra tvarkoma pagal kaupimo apskaitos principą, t.y. (pajamos pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą).

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų – išlaidų žurnalą. Šį žurnalą galima įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti, vadovaujantis 2010-05-24 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 patvirtinta pavyzdine forma. Taip pat gyventojas pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą gali pildyti ir elektroniniu būdu. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

  • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, nes veikloje pajamos ir išlaidos tokiu atveju privalo būti nurodytos kasos aparato kasos operacijų žurnale;
  • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo papildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Gyventojas gali taikyti du apskaitos tvarkymo būdus:

  1. Renkami visi pajamas ir išlaidas įrodantys dokumentai ir pažymimi. Metų gale mokesčiai yra skaičiuojami nuo uždarbio, iš pajamų atėjus išlaidas.
  2. 30 procentų gyventojo pajamų yra laikomi kaip leidžiami atskaitymai. Nuo likusių 70 procentų metų gale yra skaičiuojami mokesčiai. Pasirinkus šį apskaitos būdą, asmuo neprivalo pildyti pajamų – išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, bei neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais grindžiamos išlaidos.

Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų – išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

1.sąskaitą faktūrą;

2.PVM sąskaitą faktūrą;

3.kasos aparato kvitą;

4.kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams vieną iš aukščiau nurodytų apskaitos dokumentų.

Daugiau informacijos:

Individuali veikla pagal pažymą, apskaitos dokumentai bei jų pildymas

Reikalavimai individualios veiklos pagal pažymą buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu

Kasos aparatai ir jų kainos
Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus skelbia VMI savo interneto svetainėje skyrelyje Duomenų bazės -> Kasos aparatai (daugiau informacijos pateikiama čia: https://www.vmi.lt/cms/kasos-aparatai). Tinkami naudoti kasos aparatai yra techninius reikalavimus atitinkantys ir į VMI sąrašą įtraukti aparatai. Į sąrašą neįtraukti kasos aparatai arba iš jo išbraukti - nėra tinkami naudoti.

Kasos aparatą galite įsigyti naują, naudotą ar nuomotis iš įmonių, užsiimančių prekyba kasos aparatais.
Kasos aparatų kainos:
• naujas nuo 200 Eur be PVM;
• naudotas nuo 120 Eur be PVM;
• nuoma mėnesiui nuo 75 Eur be PVM.

Kasos aparatą parengti darbui (įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tinkamą jo užprogramavimą) ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių teikia ir jų aptarnavimo paslaugas. Minėtieji darbai paprastai būna įskaičiuoti į kasos aparato pardavimo kainą.
Verslo finansavimo šaltiniai

Daugume verslų reikalauja pradinių investicijų verslo pradžioje įrangai, žaliavoms ar patalpų įrengimui. Jei neužtenka savų lėšų, galima ieškoti papildomo finansavimo iš įvairių šaltinių – Darbo biržos, savivaldybių verslo finansavimo fondų ar ES paramos fondų. Daugiau informacijos apie galimus paramos šaltinius ir būdus rasite čia: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-finansavimo-saltiniai

Rinkodara

Rinkodara - Priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo. Tradiciškai laikoma, kad rinkodara susideda iš keturių elementų. Tai prekės ar paslaugos idėja, jos išvystymas, kainos nustatymas, paskirstymas ir pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas. Visi keturi veiksniai yra svarbūs vykdant rinkodaros veiklas.

Prekė ar paslauga – Paslauga ar prekė yra pagrindinis sėkmės bei pardavimų elementas. Prekė turi būti naudinga, patraukli klientui, kokybiška bei reikalinga rinkai. Prekė ar paslauga turi išsiskirti iš kitų rinkoje esančių sprendimų. Paslaugos ar prekės teikėjas turi suprasti ir identifikuoti savo potencialų pirkėją bei atsižvelgti į jo poreikius. Pavyzdžiui, jei prekiausite bandelėmis, jos turi būti šviežios, gero skonio bei patrauklios išvaizdos. Parduodamų bandelių išskirtinumas – didelis pasirinkimas.

Kaina – Produkto ar paslaugos kaina atspindi produkto vertę. Kainos pasirinkimas priklauso ir nuo potencialių klientų. Jei Jūsų klientai yra pasiturintys asmenys, kaina gali būti didesnė, nes ši grupė nėra jautri kainai ir gali sumokėti daugiau už produktą ar paslaugą. Jei Jūsų klientai yra vidutines ar mažesnes nei vidutines pajamas gaunantys asmenys, tuomet kaina turi būti mažesnė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog nepaisant teikiamų paslaugų kainos, įmonė turi uždirbti pelną, dėl to svarbu apskaičiuoti kokia yra vienos suteiktos paslaugos ar prekės savikaina, įskaičiuojant medžiagas, darbo jėgą, komunalinius mokesčius bei kitas veiklos išlaidas.

Paskirstymas/Vieta – Paskirstymas arba kitaip, prekybos vietų pasirinkimas, svarbus norint pasiekti savo tikslinę auditoriją, jei neturite savo nuosavos parduotuvės. Identifikuokite, kuriose pardavimo vietose lankosi Jūsų klientai, kokio tipo tai parduotuvės (prekybos centras, specializuota parduotuvė), kokio kainų lygio pardavimų vieta Jums labiausiai tinka, kokioje teritorijoje norite pardavinėti savo prekes (vietovės, šalies, tarptautiniu mastu). Jei planuojate turėti savo nuosavas patalpas paslaugoms teikti, svarbu suprasti Jus supančią aplinką, išsirinkti vietą, kurioje Jūsų paslaugos būtų paklausios. Pavyzdžiui, jei planuojate atidaryti kirpyklą, Jums aktualu, kad toje teritorijoje būtų kuo mažiau kirpyklų, o iš jau esančių kirpyklų išsiskirti teikiamų paslaugų kokybe, klientui suteikiama pridėtine verte.

Pardavimų skatinimas - Tai veiklos, priemonės, padedančios didinti pardavimus. Tai gali būti reklama televizijoje, internete, brošiūros, plakatai, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešose vietose. Pavyzdžiui, jei Jūs prekiaujate bandelėmis, klientas, perkantis tris bandeles, gauna puodelį kavos už 1€. Jei turite automobilių plovyklą, galite save reklamuoti naudodamiesi įvairiais internetiniais sprendimais. Pardavimų skatinimui yra svarbu išlaikyti jau esamus klientus, nes po kurio laiko, klientai reklamuoja Jus savo draugams, pažystamiems.

Daugiau informacijos rasite čia.

Praktiniai patarimai
Čia rasite ekstremalių pramogų veiklą vykdančių verslininkų praktinius patarimus.
Uno Parks, UAB
1. Rekomenduojame diversifikuoti veiklą, nes didelę įtaką turi sezoniškumas. Išskirtinės paslaugos įvairiais metų laikais, pavyzdžiui, ekstremalios paslaugos žiemos metu, suteiktų pradedantiesiems verslininkams galimybę konkuruoti šioje srityje
2. Rekomenduojame, rengiant verslo planą, būti adaptyviems, nes rinkos situacija šiame versle dažnai keičiasi. Niekada negalima pasikliauti tuo, ką esi anksčiau suplanavęs, o nuolatinė plano peržiūra turi būti prioritetinė veikla.
3. Rekomenduojame renkantis darbuotoją didžiausią dėmesį skirti žmogiškosioms savybėms – mokėjimui bendrauti, atsakingumui, kruopštumui, darbštumui bei norui tobulėti. Todėl ir renkantis naują darbuotoją verta atsižvelgti į klientų bei pažįstamų rekomendacijas.
4. Rekomenduojame sudaryti ilgalaikes partnerystės sutartis su įmonėmis, kurių darbuotojai aktyviai praleistų nuotykių parkuose savaitgalius ir įvairias įmonių šventes.
5. Siekiant gerinti teikiamas paslaugas bei pritraukti daugiau klientų, svarbu stebėti įmonėje vykstančius verslo procesus bei rinkti visą įmanomą informaciją apie nuotykių parko lankytojus (Big data analytics).
Šiaulių parašiutininkų klubas
1. Rekomenduojame didžiausią dėmesį skirti šuolio ir skrydžio saugumui bei kokybei. Tam svarbu nustatyti žmonių svorio ribas vykdant šuolius su parašiutu.
2. Rekomenduojame reklamuoti savo paslaugas dovanų kuponų tinklapiuose tokiuose, kaip Gera dovana http://www.geradovana.lt/, Laisvalaikio Dovanos http://www.laisvalaikiodovanos.lt/, Dovanų sala http://www.dovanusala.lt/
Atsisiųsti leidimų PDF